یکشنبه، اردیبهشت ۱۰، ۱۳۸۵

4 خط برای آزادی

صدای چه‌چهی به گوش نمی‌رسد. قناری‌‌ها اعتصاب کرده‌اند.
خال آسمان از اوج پریدن خالی‌ست. کبوترها در لک رفته‌اند.
انزوای عشق محتوم است. مرغ‌عشق‌ها در انفرادی قفس ذره ذره آب می‌شوند.
اقتدار رو به احتضار است. عقاب تیزپر تیر خورده است.

در سایه کرکسی در کلاس درس جوجه‌ها را کلاغ‌پر می‌برد.