چهارشنبه، خرداد ۱۷، ۱۳۸۵

درباره‌ی کتاب «نيم‌ساعت قبل از ساعت هفت»

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران سرويس: فرهنگ و ادب - كتاب
مجموعه داستان “نيم‌ساعت قبل از ساعت هفت”، دربرگيرنده نه داستان كوتاه پوريا عالمي منتشر شد.
به گزارش خبرنگار بخش كتاب خبرگزاري دانشجيوان ايران (ايسنا)،‌ عالمي در پايان نخستين كتابش، پنج يادداشت آزاد را درباره داستان‌نويسي سورئال آورده است.
او همچنين يك مجموعه داستان و يك مجموعه شعر را براي انتشار آماده دارد.
به گفته عالمي، در مميزي، يك داستان از مجموعه “نيم‌ساعت قبل از ساعت هفت” حذف شده است كه در اين‌باره عنوان كرد: براي اين حذف توضيحي داده نشده است و كتاب‌ها به همه دليلي مميزي مي‌شوند، بدون توجه به قوت داستان يا شعر.

متن اصلی خبر در ایسنا


»نيم‌ ساعت‌ قبل‌ از ساعت‌ هفت‌« مجموعه‌اي‌ است‌ متشكل‌ از نه‌ قصه‌ و پنج‌ يادداشت‌ كه‌ هركدام‌ حال‌ و هواي‌ خاص‌ خود را دارند. در داستان‌ اول‌ كه‌ »معركه‌« نام‌ دارد. قرار است‌ ماجراي‌ ميدان‌ گرفتن‌ يك‌ پهلوان‌ روايت‌ شود، اما به‌ جاي‌ آن‌، ما ماجراي‌ حاشيه‌ يك‌ معركه‌ را مي‌ خوانيم‌ . نويسنده‌ از بستر اين‌ معركه‌ به‌ زندگي‌ محلي‌ مي‌پردازد كه‌ هرچند به‌ ظاهر نكته‌ عجيبي‌ در آن‌ اتفاق‌ نمي‌افتد، اما سرشار است‌ از حرف‌هاي‌ ناگفته‌.در داستان‌ دوم‌ كه‌ اسم‌ كتاب‌ نيز از روي‌ آن‌ انتخاب‌ شده‌ ماجراي‌ عاشقانه‌مي‌خوانيم‌، منتها نه‌ از آن‌ عاشقانه‌هاي‌ متعارف‌.پوريا عالمي‌ روايت‌ خود را از عشق‌ ارائه‌ مي‌كند و به‌ قول‌ خودش‌ هرچند از »قصه‌هاي‌ عاشقانه‌اي‌ كه‌ به‌ دروغ‌ و ترس‌ و پك‌ عميق‌ سيگار آلوده‌ است‌« آزرده‌ خاطر مي‌شود، اما روايت‌ عاشقانه‌اش‌ به‌ همين‌ سبك‌ و سياق‌ است‌. ماجرا از اين‌ قرار است‌: پسري‌ كه‌ مرتبا سيگار مي‌كشد، داستاني‌ را براي‌ راوي‌ تعريف‌ مي‌كند و داستان‌ به‌ اين‌ ترتيب‌ است‌ كه‌ پسر عاشق‌ دختري‌ دانش‌ آموز شده‌ و با هزار زحمت‌ خانه‌اش‌ را پيدا كرده‌ و هر روز نيم‌ ساعت‌ قبل‌ از ساعت‌ 7، جلوي‌ درخانه‌شان‌ به‌ انتظار مي‌ايستد، خواندن‌ بقيه‌ داستان‌،مي‌تواند تفاوت‌ قصه‌ را با ديگر قصه‌ها مشخا كند.در ديگر قصه‌هاي‌ مجموعه‌ نيز اين‌ فضاي‌ متفاوت‌ وجود دارد. جمله‌هاي‌ طولاني‌ قصه‌ اول‌، جايش‌ را به‌ جمله‌هاي‌ كوتاه‌ و نرم‌ قصه‌ دوم‌ مي‌دهد و حال‌ آن‌ كه‌ در قصه‌ سوم‌ كه‌ روايت‌ اول‌ شخا دارد، بازهم‌ مي‌توان‌ اين‌ جمله‌هاي‌ بلند و نفسگير را ديد. نويسنده‌ در همه‌ آنها در حال‌ بيان‌ نوعي‌ داستان‌ گفتاري‌ است‌أ داستاني‌ كه‌ تلاش‌دارد تا با مخاطبش‌ حرف‌ بزند و بي‌واسطه‌ ارتباط‌ برقرار كند.

متن اصلی این خبر در روزناو