پنجشنبه، تیر ۱۵، ۱۳۸۵

ادبیات سیاسی ایران

ادبیات سیاسی ایران از ایران قرار است:

تکذیب
خبری تکذیب که می‌شود یعنی در شرف به وقوع پیوستن است.
مثال: نان گران نشده است.
معنی: نان هفته‌ی بعد گران می‌شود.

تایید و تصحیح
خبری تایید می‌شود اما تصحیح هم می‌شود.
مثال: با زندانی برخورد مناسب و قانونی شده است لکن در هنگام داخل شدن به سلول با جسم سخت برخورد کرده است.
معنی: زندانی مورد ضرب و شتم قرار گرفته است.

فقط تصحیح
خبری تایید نمی‌شود اما در عین حال تصحیح می‌شود.
مثال: هنگام سوار کردن دستگیرشدگان و تجمع‌کنندگان میدان هفت‌تیر به ماشین نیروی انتظامی، ممکن است فشار و یا تماسی ایجاد شده باشد، که به «کتک زدن» سوءتعبیر شده است.
معنی: معنی دیگری نمی‌دهد.

تثبیت و تعیین
خبری تعیین و سپس تثبیت می‌شود.
مثال: انرژی هسته‌ای حق مسلم ماست.
معنی: فعلا از پول نفت بر سر سفره‌ها خبری نیست.

تحمیل:
درستی و حقانیت خبری به خواننده تحمیل می‌شود.
مثال: تمام مردم ایران خواهان برخورد قاطع با مسببین کاریکاتور موهن و ضدارزشی هستند.
معنی: تمام مردم ایران حتا کاریکاتور مذکور را ندیده‌اند، چه برسد به این که فکر کنند بهشان اهانت شده است.

تخمین:
اندازه و مقدار خبر با تخمین و حدس و گمان به صورت قطعی و مستدل مطرح می‌شود:
مثال: سوخت هسته‌ای هزینه‌ی تولید برق را تقریبا نزدیک به صفر می‌کند.
معنی: تقریبا نزدیک به صفر دقیقا یعنی چه قدر؟ و آن را از هزینه‌ی ساخت و راه‌اندازی و تامین سوخت هسته‌ای کم کنیم چه قدر می‌شود؟

تقدیس:
خبری به صورت عارفانه و عاشقانه منتشر می‌شود.
مثال: 1 - گزارش رییس‌جمهوری از نشست سازمان ملل. 2 - سخنرانی رییس سازمان نظارت درباره‌ی رییس‌جمهور.
معنی: ای قشنگ‌تر از پریا. شب‌ها تو کوچه نری‌یا.

در جلسات بعدی احتمالا مباحث دیگری را هم از نظر می‌گذرانیم.