پنجشنبه، اسفند ۱۹، ۱۳۸۹

من و اسلاوی ژیژک در کتابفروشی چشمه!برنامه‌ی اولِ "پیشخوان کتاب"
کاری از سایت پندار و نشر چشمه، برای گسترش فرهنگ کتابخوانی
+ شعرخوانی و معرفی کتاب سجاد گودرزی در همین برنامه