جمعه، مرداد ۲۵، ۱۳۹۲

تقدیم به چند اصطلاح عامیانه -22

ما هنوز درگیر خاطرات جمعی هستیم
بعضی از دلاوران خاطرات ضربدری تولید می‌کنند.


+ تقدیم به چند اصطلاح عامیانه