سه‌شنبه، مرداد ۲۸، ۱۳۹۳

-

شبیه مردى كه با پاى خودش رفته
و به قتلى نكرده اعتراف كرده
و حالا رضايت نمى‌دهد
كه خودش خودش را قصاص نكند