چهارشنبه، آبان ۰۷، ۱۳۹۳

گیجگاه

تیری خطاکار هستم
که شلیک شده
به گیجگاه گوزن نزدیک شده
و دارد خدا خدا می‌کند به خطا برود