یکشنبه، آذر ۳۰، ۱۳۹۳

سنت و مدرنیته

به قول قدیمی‌ها؛ ن...ا...یده شب درازه.
به قول جدیدی‌ها؛ یلدا مبارک.
:|


چون دیده شده خانواده از اینجا رد می‌شود خودسانسوری کردیم. وگرنه ادبیات عامه که از این ادا اصول‌ها ندارد.