سه‌شنبه، اسفند ۰۳، ۱۳۹۵

اکون‌آبادی‌ها
داستان بلند طنز
نشر گاندو
چاپ اول: بهمن ۱۳۹۵