دوشنبه، خرداد ۳۰، ۱۳۸۴

شعر 30 خرداد 1384

براي اين جماعت
اين توده‌ي عظيم يأس
ظلمت
ووووووويكسر چراغاني‌ست


خورشيد عقوبتي‌ست
كه چشم‌ها را مي‌زند و مي‌آزرد

من از شب‌نشيني كابوس‌ها خبر دارم