شنبه، اسفند ۰۶، ۱۳۸۴

فرق آدم‌ها

فرق هر کسی با هر کس و فرق هر کس با همه از این قرار است؛

فرق کاریکاتوریست‌ها؛ در چیزی نیست که می‌کشند، در چیزی‌ست که می‌بینند.

فرق نقاش‌ها؛ در چیزی نیست که می‌بینند، در چیزی‌ست که می‌کشند.

فرق پهلوان‌ها؛ در زوری نیست که دارند، در زوری‌ست که می‌زنند.

فرق سیاستمدارها؛ در چیزی نیست که می‌گویند، در چیزی‌ست که نمی‌گویند.

فرق حداد عادل با کروبی؛ فرق‌شان در همین است.

«فرق» توکا نیستانی، بزرگمهر حسین‌پور، حسن کریم‌زاده مثل هم است؛ می‌درخشد و تو چشم می‌زند.

فرق عباس کیارستمی؛ در شباهتی‌ست که با هیچ کس ندارد.

فرق پرتقال شهسوار با تحفه‌ی نطنز؛ اولی را مطمئنیم که هسته دارد.

فرق هواپیمای C-130 با نعش‌کس؛ این دو تا فرقی نمی‌کنند.

فرق اکبر گنجی؛ در شباهتش است با خودش.