چهارشنبه، آذر ۱۸، ۱۳۸۸

سینمای غیرمستند؛ پرتره‌ی مسعود کیمیایی

منتشر شده در مجله‌ی جدید