پنجشنبه، اردیبهشت ۱۲، ۱۳۹۲

ادبیات تطبیقی ما و فروغ فرخزاد

دستانم را در باغچه می‌کارم
کرم خواهم زد
می‌دانم می‌دانم می‌دانم
و کبوترها و مرغ‌ و خروس‌ها من بدبخت را خواهند خورد


از: پوریا عالمی

...


دستانم را در باغچه می‌كارم
سبز خواهم شد
می‌دانم می‌دانم می‌دانم
و كبوترها در گودی انگشتان جوهری‌ام
تخم خواهند گذاشت

از: فروغ فرخزاد


+ ادبیات تطبیقی