دوشنبه، خرداد ۰۶، ۱۳۹۲

ادبیات تطبیقی ما و ابی

وقتی میای قشنگ‌ترین پیرهنت رو در بیار...

از: ما


وقتی میای قشنگ‌ترین پیرهنت رو تنت کن...

از: مسعود امینی
با صدای ابی+ ادبیات تطبیقی