پنجشنبه، تیر ۰۶، ۱۳۹۲

فیس تو فیس

شبکه‌های اجتماعی آدم‌های غیر واقعی زیادی به ما می‌دهند و آدم‌های واقعی کمی را که داشته‌ایم از ما می‌گیرند؟


+ دارم بلند فکر می‌کنم - 1