شنبه، شهریور ۲۳، ۱۳۹۲

شبانه بی شاملو - 18

به شیوه‌ای قدیمی
شبیه هراس باستان‌شناسی در برداشتن ظرفی لعابی
شبیه برخورد مادربزرگم با تسبیح قدیمی‌ش
شبیه برگشتن پدر به کافه کوچینی
شبیه آمدن دایی از جزیره مجنون به خانه
شبیه کشف سکه پنج تومنی در جیب کودکی
به این شیوه قدیمی
باید تو را بوسید