شنبه، شهریور ۳۰، ۱۳۹۲

پیشنهاد پرسه شبانگاهی در اینترنت

اگر تا 2 شب بیدارید و در فیس‌بوک. اگر اهل خریدن روزنامه نیستید، اگر جلوی کیوسک هم نمی‌ایستید، پیشنهاد من مرور صفحه‌های اول روزنامه‌هادر اینترنت  (کاری لذت‌بخش بی‌آنکه وقت‌گیر باشد) و خواندن مقاله‌هایی است که چشم‌تان را می‌گیرد.
نشانی روزنامه‌ها - که تقریبا تا یک و نیم شب - همه‌شان به‌روز شده‌اند:

روزنامه شرق:
(که البته گفتن ندارد هر روز خودم در صفحه آخرش ستون دارم!)

روزنامه اعتماد: 
http://www.etemaad.ir

روزنامه بهار: 
baharnewspaper.com

روزنامه کیهان: 
http://www.kayhan.ir

(این پیشنهاد من برای پرسه شبانگاهی در اینترنت است. تا پیشنهاد شما چه باشد؟)