سه‌شنبه، بهمن ۲۲، ۱۳۹۲

ادبیات تطبیقی ما و مولوی

صد نامه فرستادم صد راه نشان دادم
یا راه نمی‌دانی یا نامه نمی‌خوانی
گر نامه نمی‌خوانی پس چرا زده seen jamadi ol aval 25 ؟!

استاتوسی که مولوی خطاب به شمس تبریزی در صفحه فیس‌بوکش منتشر کرده و نازخاتون برایش کامنت گذاشته: دیدید؟ نگفته بودم.
توجه کنید که هنوز مولوی به تاریخ هجری قمری زندگی می‌کند.