پنجشنبه، اسفند ۰۸، ۱۳۹۲

...

شباهت انکارناپذیری با دریاچه‌ی ارومیه دارم
و وقتی از دریاچه‌ی ارومیه حرف می‌زنیم می‌دانیم چیزی از دست رفته است+ اینجا خاورمیانه است