سه‌شنبه، اسفند ۱۳، ۱۳۹۲

ادبیات تطبیقی ما و سهراب سپهری

دچار یعنی عاشق
- سهراب سپهری

پس:
آچار یعنی عاقل بی‌احساس
لیچار یعنی داف جین‌پوش
چارشنبه یعنی ولنتاین روز عشق
چارگاه یعنی دِیت، وعده قرار
چارراه یعنی عشق ضربدری، روابط پیچیده
بیچاره هم که یعنی بیچاره.

[ادبیات تطبیقی ما و سهراب سپهری]

  + ادبیات تطبیقی ما و دیگران