یکشنبه، اسفند ۱۸، ۱۳۹۲

تقدیم به چند اصطلاح عامیانه - 32

مادرم بهار است
وقتی می‌آید یخ اجاق گاز آب می‌شود
یخچال میوه می‌دهد
روی میز گل ترب روی سبزه‌ها می‌شکفد
پنیر پتوی نان را می‌کشد روی خودش
گردو سرسختی نمی‌کند و
با پنیر می‌ریزد روی هم
کتری جای قل‌فل، بلبل می‌شود سوت می‌زند
درخت‌ها رخت راحتی تن می‌کنند
کاکتوس‌ها تا چشم‌شان به مادرم می‌افتد
خودشان را لوس می‌کنند

من آخرین باغچه بازمانده از تهران قدیمم
مادرم بهار است
وقتی می‌آید
گل از گلم می‌شکفد

+ تقدیم به چند اصطلاح عامیانه

- جز همین کلمه‌ها چیزی برای تشکر از شما ندارم مامان مَلی. کم و کسرش را مثل همیشه به روم نیاور.