یکشنبه، فروردین ۱۰، ۱۳۹۳

با افتخار تقدیم می‌کند...

چهارتا کمپانی فیلمسازی توی دنیا دست به دست هم دادند، یک فیلم سینمایی ساختند، «با افتخار» به هیشکی تقدیمش نکردند، طرف فیلم رو برداشته، غلط غولوط زیرنویس کرده، بعد دارد با افتخار تقدیمش می‌کند. به افتخار ایشون دست بزنید.
دقیقا مثل این صدا و سیما. فیلم فرنگی را برمی‌دارد، هر طور می‌خواهد کوتاه می‌کند، هر طور می‌خواهد دوبله می‌کند، بعد طوری تبلیغش را با افتخار می‌کند که انگار شبکه سه ساخته. :| به افتخار ایشون هم دست بزنید.
دقیقا مثل بعضی از مترجم‌ها. یک داستان سیصدکلمه‌ای را ترجمه می‌کنند، بعد توی دوتا جمله شصت کلمه‌ای با توضیحات فراوان، تقدیمش می‌کنند به طرف مربوطه، که به حتم هنوز اوکی را نداده. چون اوکی را بدهد دیگر تقدیم مقدیم  خبری نیست. به افتخار ایشون هم دست بزنید.