شنبه، فروردین ۰۹، ۱۳۹۳

ادبیات تطبیقی ما و اقبال لاهوری

هزار تیکِ نا زَده در جی‌میل‌تاک است
هزار تیکِ نا زَده در فیس‌باک است
هزار تیکِ نا زَده  استندبای و دست‌به‌نقد و آماده‌ی تاک است
هزار تیکِ نا زَده
راستش خیلی غمناک است

از: ما

هزار باده‌ی ناخورده در رگ تاک است

از: اقبال لاهوری