یکشنبه، فروردین ۱۰، ۱۳۹۳

نوروزشناسی موضعی / تهران‌شناسی موضعی / تز سوم

گران دریاچه ارومیه نباشید. آبش را انتقال دادند وسط بزرگراه مدرس. هم شمال به جنوب، هم جنوب به شمال. به‌خصوص جنوب به شمال. چندتا چاله آب که چه عرض کنم، دریاچه دارد، که ماشین جلویی برود توش، ششصد لگن آب می‌ریزد روی ماشین عقبی و شما را آب می‌برد.
چیزی که مشخص است؛
هنگام رانندگی زیر باران در مدرس، باید فرمان را سفت چسبید. هنگام آتش‌سوزی «لب پنجره» را.
توصیه مهم:
وقتی باران می‌بارد، هنگام عبور از بزرگراه مدرس مایو بپوشید که معذب نشوید.

- نوروزشناسی موضعی / تهران‌شناسی موضعی / تز سوم