پنجشنبه، اسفند ۲۹، ۱۳۹۲

ستاد همیشه‌فعال کوفت‌کردن زندگی عادی مردم

چطوری می‌خواهید عید را جشن بگیرید؟ چطوری لباس نو تن می‌کنید؟ چطوری می‌خندید؟ چطوری دل‌تان می‌آید به هم تبریک بگویید... آیا به شما هم می‌گویند آدم؟ بهای این خنده شما چه بوده؟ خاک بر سرتان...

- ستاد همیشه‌فعال کوفت‌کردن زندگی عادی مردم