شنبه، فروردین ۰۹، ۱۳۹۳

اسپانسر

رستوران‌های محله، به من به چشم اسپانسر نگاه می‌کنند.