پنجشنبه، اسفند ۲۹، ۱۳۹۲

ستاد ضد حال و همیشه ساز محالف زدن برای متفاوت‌جلوه‌کردن

روزها با هم دیگه فرقی ندارن، بوی کهنگی می‌دن تموم‌شون...

- ستاد ضد حال و همیشه ساز محالف زدن برای متفاوت‌جلوه‌کردن