پنجشنبه، فروردین ۰۷، ۱۳۹۳

تقدیم به چند اصطلاح عامیانه - 35

سرم درد می‌کرد برای دوست‌داشتن
قرار نبود دوست‌داشتنت دردسر باشد