جمعه، فروردین ۰۱، ۱۳۹۳

تقدیم به چند اصطلاح عامیانه - 33

آرام در دل من
در دل خانه
در دل مهمانان
در دل شهر
جا باز می‌کنی
بودنت با این‌که به چشم نمی‌آید
به این روایت اعتبار داده است

وقتی می‌روی
انگار نخ اسکناس را بیرون کشیده باشند
اقتصاد و مهمانی و خانه و شهر و ادبیات بی‌اعتبار می‌شود
و ما نمی‌دانیم سرمان را به چه گرم کنیم


تقدیم به چند اصطلاح عامیانه