چهارشنبه، اسفند ۱۴، ۱۳۹۲

پیش از جنگ واترلو

دارم از لحاظ ذهنی خودم را آماده می‌کنم از خانه بزنم بیرون و بروم تو دل ترافیک... تو خیال کن ناپلئون پیش از جنگ واترلو.