شنبه، خرداد ۰۳، ۱۳۹۳

چیزی شبیه غم

چیزی شبیه خاک روی خنده‌ها
چیزی شبیه اشک روی پنجره
چیزی شبیه شک روی ملحفه
چیزی شبیه درد روی ماه تو
چیزی شبیه گرد روی دلهره
چیزی شبیه مرد روی تخت

چیزی شبیه غم روی چیزی شبیه همه چیزها