شنبه، خرداد ۲۳، ۱۳۹۴

تقدیم به چند اصطلاح عامیانه

چشم‌های تو قاتل زنجیره‌ای است و
همه‌ی ما را به کشتن خواهد داد