شنبه، فروردین ۲۹، ۱۳۸۸

دعای نیمه‌شب‌ها

خدایا در توبه را باز بگذار. نیمه‌‍شب‌ها که مست و پاتیل برمی‌گردم دوست ندارم زنگ خانه را بزنم و باز تو را به دردسر بیندازم.