سه‌شنبه، مرداد ۲۰، ۱۳۸۸

شاهنامه‌خوانی در قهوه‌خانه

از کتاب: دخترها به راحتی نمی توانند درکش کنند
نویسنده: پوریا عالمی
طراح: توکا نیستانی
نشر: انتشارات روزنه
*