سه‌شنبه، شهریور ۰۳، ۱۳۸۸

حکایت دو برادر که دیگر بزرگ شده‌اند


حکایتی که هر کسی که حداقل چهار کلاس سواد دارد خوانده است. لطفا یک‌بار دیگر کلمه و ترکیب‌‎های تازه را از بر کنید و به پرسش‌های درس بیندیشید.