جمعه، مهر ۰۳، ۱۳۸۸

وقتی شاعر از خودش دفاع می‌کند؛ یا چرا نباید شاعر از خودش دفاع کند

- شاعر خوب قلندره.
: خر که قلندره نمی‌شه.
- فکرش باید روشن باشه.
: خر که منور نمی‌شه.
- شاعر باید عمیق باشه.
: خر که معقر نمی‌شه.
- شاعر باهاس عطر بزنه.
: خر که معطر نمی‌شه.
- شاعر باید شیک باشه، لباس فاخر بپوشه.
: با هیچ لباس فاخری خر که مفخر نمی‌شه.
- شاعر باید پاک باشه.
: خر که مطهر نمی‌شه.
- قدش باید دراز باشه.
: خر که صنوبر نمی‌شه.
- صورت خوب داشته باشه.
: خر که مصور نمی‌شه.
- شاعر خوب زن می‌گیره.
: خر که مکرر نمی‌شه.
...

شهر قصه / نویسنده: بیژن مفید.