پنجشنبه، مهر ۱۸، ۱۳۹۲

شبانه بی شاملو - 22

من کاملا طبیعی به نظر می‌رسم
مثل این گل‌های لب این پنجره
مثل این میوه‌های روی این میز
مثل این لبخند روی لب این گارسن
مثل وقتی این ماءالشعیر بی‌الکل توی این لیوان کف می‌کند
مثل این دوستت دارم که مثل این گل‌ها این میوه‌ها نمی‌پلاسد
و از دهانی به گوشی دیگر، از گوشی که در است به گوشی که دروازه است به دهانی دیگر منتقل می‌شود
مثل این شعر که بوی پلاستیک می‌دهد


ما همه طبیعی به نظر می‌رسیم