جمعه، دی ۱۳، ۱۳۹۲

تقدیم به چند اصطلاح عامیانه - 29

: عزیزم من خیلی افسرده‌م. رفتم توی لاک خودم.
- خوبه که، اون لاک صورتی‌یه؟