چهارشنبه، دی ۱۸، ۱۳۹۲

تقدیم به چند اصطلاح عامیانه - 30

با یخچال شبیه دیکشنری برخورد می‌کنم؛ هر دفعه دنبال یک چیز جدید می‌گردم.