شنبه، شهریور ۱۷، ۱۳۸۶

پشت هم در آمدن

هميشه تو هر دردسري مثل يه مرد، پشتم درميومد؛
آره هميشه مثل نامردا پشتم قايم مي‌شد