یکشنبه، شهریور ۲۵، ۱۳۸۶

حواست باشد يك‌طرفه نيايي

عشق مثل خيابان يك طرفه است
دوستي مثل خيابان دوطرفه
فقط حواست باشد يك‌طرفه نيايي