شنبه، دی ۲۶، ۱۳۸۸

ادبیات تطبیقی ما و نیما یوشیج

آی آدم‌ها که در ساحل نشسته بیکینی بر تن دارید
یک نفر مایوش هست سوراخ و دارد اینجا می‌سپارد جان
آی آدم‌ها بیکینی درآرید
پا در راه بی‌بازگشت بگذارید
یک نفر دارد می‌سپارد جان
یک نفر مایوش هست سوراخ


از: ما


آی آدم‌ها، که بر ساحل نشسته شاد و خندانيد
يک نفر در آب دارد می‌سپارد جان
يک نفر دارد که دست و پای دائم می‌زند
روی اين دريای تند و تيره و سنگين که می‌دانید...

از: نیما یوشیج


 

+ ادبیات تطبیقی