چهارشنبه، دی ۳۰، ۱۳۸۸

سبب شدید کلی بخندیم

آقای صدا و سیما، خیلی اسباب انبساط خاطر هستی برادر!
توی یکی از سریال‌های ارزشی‌ات که آدم‌بدها کراوت بسته بودند، وقتی سریال پیرامون موضوع دل و جگر سیخ زدن گوسفند قربانی برای ماشینی که پلیس پیدایش کرده بود می‌گشت، یکی از زن‌هاهمین‌طوری یک‌هو، غیرمترقبه، آن‌وسط، ناغافل، و احتمالا قضاقورتکی گفت: «بعضی از مردم ناشکرند. اسمش رو هم گذاشتند تحلیل سیاسی (!)»
آخر چی را به چی ربط می‌دهی برادر؟ گوزن را به شقایق؟ نمی‌شود که.
البته توی این یکی دو قسمتی که من از این سریال دیدم از این تک‌مضراب‌ها زیاد می‌زنند! اما این یکی دیگر آخرش بود.
بابا دیالوگ‌نویس، بابا مدیر شبکه، بابا کارگردان، می‌خواستم از طرف خانواده و فامیل و دیگر بستگان از شما تشکر کنم. سبب شدید کلی بخندیم.
...
حیف نیست این اسباب تفریح عمومی را تحریم می‌کنید!؟ ببینیدش! آخر خنده است.