سه‌شنبه، دی ۰۷، ۱۳۸۹

شبانه بی شاملو - 1

هر استکان چای که برای خودم می‌ریزم
به پای تو می‌نویسم