شنبه، اسفند ۰۷، ۱۳۸۹

تقدیم به چند اصطلاح عامیانه - 5

دیوار به دیوار نمی‌رسد
آدم به آدم می‌رسد
ما به هم رسیدیم
دو دیوار به هم رسیده بودند
و در جرز ما
چند اصطلاح عامیانه
چند ترانه‌ی عاشقانه جان داده بود