دوشنبه، شهریور ۰۸، ۱۳۸۹

تقدیم به چند اصطلاح عامیانه - 1

بیا ببوسمت
می‌خواهم بگذارمت کنار