چهارشنبه، مرداد ۲۷، ۱۳۸۹

آدم‌ها و دسته‌ها

1
آدم‌های دنیا دو دسته هستند
بر خلاف چهارپایان که چهار پایه هستند

2
اینکه می‌گویند آدم‌ها دو دسته هستند؛
- دسته‌ی اول
- دسته‌ی دوم
اشتباه است. مثل اینکه بگوییم چهارپایان چهار پایه هستند؛
- پایه‌ی اول
- پایه‌ی دوم
- پایه‌ی سوم
- پایه‌ی چهارم

3
آدم‌ها دو دسته هستند. مثل قابلمه که دو دسته دارد. آدم‌ها مثل ماهیتابه نیستند که یک دسته دارد. آدم‌ها حتا کاسه هم نیستند که دسته نداشته باشند. آن‌ها مثل قابلمه و هاون و قندان هستند. یعنی دو دسته دارند.

4
بعضی آدم‌ها مثل قابلمه هستند.
بعضی آدم‌ها مثل هاون هستند.
بعضی آدم‌ها مثل قندان هستند.
اما آدم‌ها مثل ماهیتابه نیستند.