دوشنبه، مرداد ۱۱، ۱۳۸۹

اینجا خاورمیانه است (روایت هفتم)

اینجا خاورمیانه است
اینجا خاورمیانه است
و شوخی بامزه‌ای وجود دارد که ما دروازه‌ی تمدن‌ها هستیم

ما دروازه‌ی تمدن‌ها هستیم
از شرق دور، محصولات چینی وارد ما می‌شود
و از غرب دور استانداردهای زندگی آمریکایی

 و موزه‌های اروپا، سال‌هاست که سرستون‌های این تمدن کهن را به تماشا گذاشته‌اند


اینجا خاورمیانه است (روایت اول)
اینجا خاورمیانه است (روایت دوم)
اینجا خاورمیانه است (روایت سوم)
اینجا خاورمیانه است (روایت چهارم) 
اینجا خاورمیانه است (روایت پنجم) 
اینجا خاورمیانه است (روایت ششم)