سه‌شنبه، خرداد ۰۴، ۱۳۸۹

اینجا خاورمیانه است (روایت سوم)


اینجا خاورمیانه است
همه می‌دانند سیگار برای قلب ضرر دارد
اما وقتی اشک‌آور می‌زنند
با کمال میل
و آسوده و آرام
به قلب‌شان ضرر می‌زننداینجا خاورمیانه است (روایت اول)
اینجا خاورمیانه است (روایت دوم)