یکشنبه، خرداد ۰۹، ۱۳۸۹

شعری برای مادر رجب

من خسرو خوبان نیستم
من خسرو گلسرخی نیستم
که برایم بمیرند
یا برای‌تان بمیرم

من مادر رجبم
و اگر از حق خودم
و برابری حق خودم بگذرم
از حق رجبم نمی‌گذرم


چنین گفت مادر رجب:
- آره ننه.

+